Tag Archives: voucher ngày của Cha

BETOM – FATHER’S DAY – NGÀY CỦA CHA | BÀI 22

Dõi bước chân con mọi nẻo đường Luôn dành tất cả những yêu thương Điều hơn lẽ phải thường căn dặn Áo ấm cơm no vẫn nhịn nhường Một ước toàn tâm cho xã hội Hai cầu vẹn nghĩa với quê hương Tình Cha tựa núi cao vời vợi Tạo gói hành trang suốt dặm […]

Call Now Button