Chuyển tới nội dung
Home » ขมขื่น แปล ว่า: ความหมายและบทบาทในวงการอาหาร

ขมขื่น แปล ว่า: ความหมายและบทบาทในวงการอาหาร

ฝันว่า | ถูกข่มขืน | เกือบโดนข่มขืน | แปลว่า? by ณัฐ นรรัตน์

การแปลคำว่า ขมขื่น

ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำว่า “ขมขื่น” ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายน่าสนใจในภาษาไทย แปลว่า “ขมขื่น” มีหลายมิติและมีความหมายที่หลากหลายตามบ context ที่ใช้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะสำรวจทั้งความหมายในพจนานุกรม การใช้คำนี้ในประโยคแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์ความหมายของ “ขมขื่น” อย่างละเอียด.

ความหมายของ ขมขื่น ในพจนานุกรม

ตัวคำ “ขมขื่น” มีความหมายในลักษณะที่น่าสนใจ โดยทั่วไปแล้ว “ขมขื่น” แปลว่า มีรสขม, กระปรี้กระเปร่า หรืออาจเป็นการรับรู้ถึงความไม่พอใจหรือความไม่สบายใจ ในทางที่เป็นพจนานุกรม, คำนี้มักถูกนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงสถานะทางอารมณ์หรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์.

ตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยค:

 • “การได้ยินข่าวร้ายทำให้ฉันรู้สึกขมขื่นมาก”
 • “รสชาติของยาสีฟันใหม่นี้มีรสขมขื่น”

ในทางสังคม, คำนี้อาจถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพึงประสงค์หรือเป็นที่น่าเสียดาย. ยกตัวอย่าง:

 • “การทุจริตของบริษัททำให้ความภายในเหล่านี้เป็นรสขมขื่น”

การใช้ ขมขื่น ในประโยคแบบต่าง ๆ

คำว่า “ขมขื่น” มีความหมายที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้ในประโยคต่าง ๆ ตามบทบาทและบริบทต่าง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้ “ขมขื่น” ในประโยค:

 1. ในบทสนทนาทั่วไป:

  • “คุณรู้สึกขมขื่นหรือเปล่าเมื่อถูกว่า ‘ไม่'”
  • “เมื่อฉันถามถึงการปฏิบัติของเขา, เขาแค่หลีกเลี่ยงด้วยคำพูดขมขื่น”
 2. ในบทสนทนาทางธุรกิจ:

  • “การประชุมที่ไม่ได้เตรียมเอกสารให้พร้อมทำให้มีรสขมขื่นต่อผู้เข้าร่วม”
  • “การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของพนักงานอาจทำให้บริษัทมีลูกค้าที่รู้สึกขมขื่น”
 3. ในบทสนทนาทางความสัมพันธ์:

  • “ความรู้สึกขมขื่นมักเกิดขึ้นเมื่อมีการพูดคุยที่ไม่เป็นธรรม”
  • “การกระทำที่ทำให้คู่สมรสรู้สึกขมขื่นสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์”

วิเคราะห์ความหมายของ ขมขื่น

การวิเคราะห์ความหมายของ “ขมขื่น” ทำให้เรารู้จักกับลักษณะต่าง ๆ ของคำนี้มากขึ้น. คำนี้ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับรสชาติ, แต่ยังแสดงถึงอารมณ์, ความรู้สึก, หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์. นอกจากนี้, “ขมขื่น” ยังสามารถใช้เพื่อแสดงถึงการทุจริต, ความไม่เป็นธรรม, หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ.

การใช้ “ขมขื่น” ในทางความหมายทางสังคมมีความสำคัญอย่างมาก, เนื่องจากมันสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, องค์กร, หรือแม้กระทั่งชุมชน. คำนี้เป็นที่นิยมในการบรรยายสถานการณ์ที่เป็นที่น่ารำคาญหรือที่ไม่ถูกต้อง.

ตัวอย่างวิดีโอและเสียงที่อธิบาย ขมขื่น

การให้ตัวอย่างวิดีโอและเสียงเกี่ยวกับคำว่า “ขมขื่น” จะช่วยให้ผู้อ่านได้ฟังเสียงและเห็นวิดีโอที่อธิบายคำนี้ได้อย่างชัดเจน. นอกจากนี้, วิดีโอและเสียงสามารถสื่อถึงความหมายของคำนี้ในบริบทที่ต่าง ๆ ได้.

เช่น, คุณสามารถให้ตัวอย่างเสียงการอ่านประโยคที่ใช้คำ “ขมขื่น” และตัวอย่างวิดีโอที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกขมขื่น. นอกจากนี้, คุณยังสามารถนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คำนี้ในสถานการณ์ที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น.

ความเชื่อผิดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขมขื่น

บางครั้ง, มีความเชื่อผิดเกี่ยวกับคำว่า “ขมขื่น” ที่อาจทำให้คนสับสนหรือเข้าใจผิดว่าคำนี้มีความหมายในทางลบเท่านั้น. ในบางกรณี, คนอาจเข้าใจว่า “ขมขื่น” หมายถึงสิ่งที่ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, หรือเสียหาย. อย่างไรก็ตาม, คำนี้มีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้.

ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถใช้ “ขมขื่น” ในทางการบรรยายรสชาติที่ไม่เป็นธรรม แต่ในทางที่เชื่อถือได้ หรือในบทสนทนาที่ไม่พึงประสงค์, แต่มิได้หมายถึงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเสียหาย. การเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำนี้จึงมีความสำคัญ.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คำว่า “ขมขื่น” มีความหมายอะไร?

  • “ขมขื่น” แปลว่า มีรสขม, กระปรี้กระเปร่า, หรืออาจแสดงถึงความไม่พอใจหรือความไม่สบายใจ.
 2. ในทางความหมายทางสังคม, “ขมขื่น” มักถูกใช้ในบริบทใดบ้าง?

  • คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์, สถานการณ์ที่ไม่ถูกต้อง, หรือทุจริต.
 3. มีความเชื่อผิดใดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ขมขื่น”?

  • บางครั้ง, คนอาจเข้าใจผิดว่า “ขมขื่น” หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือเสียหายเท่านั้น, แต่ความหมายของคำนี้มีความหลากหลาย.
 4. ทำไม “ขมขื่น” ถึงมีความหมายที่หลากหลาย?

  • การใช้คำนี้ขึ้นอยู่กับ

ฝันว่า | ถูกข่มขืน | เกือบโดนข่มขืน | แปลว่า? By ณัฐ นรรัตน์

Keywords searched by users: ขมขื่น แปล ว่า

Categories: สรุป 31 ขมขื่น แปล ว่า

ฝันว่า | ถูกข่มขืน | เกือบโดนข่มขืน | แปลว่า? by ณัฐ นรรัตน์
ฝันว่า | ถูกข่มขืน | เกือบโดนข่มขืน | แปลว่า? by ณัฐ นรรัตน์
ไม่ร้องไม่ดิ้น ไม่ได้แปลว่ายอม! 10 ความจริงที่คุณไม่รู้ของ '
ไม่ร้องไม่ดิ้น ไม่ได้แปลว่ายอม! 10 ความจริงที่คุณไม่รู้ของ ‘
The Columnist] รู้จัก Rape Culture วัฒนธรรมการข่มขืน ที่สนับสนุนการข่มขืน Rape Culture หรือวัฒนธรรมการข่มขืน คือมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับเพศและเซ็กส์ ที่ส่งผลต่อความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ อันมีผล
The Columnist] รู้จัก Rape Culture วัฒนธรรมการข่มขืน ที่สนับสนุนการข่มขืน Rape Culture หรือวัฒนธรรมการข่มขืน คือมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับเพศและเซ็กส์ ที่ส่งผลต่อความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ อันมีผล
จั๊ด ซัดทุกความจริง : ต้องเเต่งตัวเเบบไหนถึงจะไม่โดนข่มขืน | ข่าวช่องวัน | One31 - Youtube
จั๊ด ซัดทุกความจริง : ต้องเเต่งตัวเเบบไหนถึงจะไม่โดนข่มขืน | ข่าวช่องวัน | One31 – Youtube
Acquaintance-Rape
Acquaintance-Rape
น้าเขยอ้างเมา ข่มขืนหลานสาว ไม่สำนึกเล่นติ๊กต็อก
น้าเขยอ้างเมา ข่มขืนหลานสาว ไม่สำนึกเล่นติ๊กต็อก “ถ้าพรากผู้เยาว์ผิด งั้นพรากผู้ใหญ่ได้ไหมล่ะครับ” – Youtube
การข่มขืนกระทำชำเรา - วิกิพีเดีย
การข่มขืนกระทำชำเรา – วิกิพีเดีย
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องเพศ : ความหมายใหม่และโทษใหม่ของการข่มขืนกระทำชำเรา - The 101 World
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องเพศ : ความหมายใหม่และโทษใหม่ของการข่มขืนกระทำชำเรา – The 101 World
ไม่ร้องไม่ดิ้น ไม่ได้แปลว่ายอม! 10 ความจริงที่คุณไม่รู้ของ 'ผู้หญิงที่กำลังถูกข่มขืน'
ไม่ร้องไม่ดิ้น ไม่ได้แปลว่ายอม! 10 ความจริงที่คุณไม่รู้ของ ‘ผู้หญิงที่กำลังถูกข่มขืน’
ข่มขืน : ทำไมสังคมไทยยังไม่เป็นมิตรต่อผู้เสียหาย กรณีหลานอดีตรัฐมนตรีข่มขืนดาราสาว - Bbc News ไทย
ข่มขืน : ทำไมสังคมไทยยังไม่เป็นมิตรต่อผู้เสียหาย กรณีหลานอดีตรัฐมนตรีข่มขืนดาราสาว – Bbc News ไทย

See more here: tomhumbetom.com

Learn more about the topic ขมขื่น แปล ว่า.

See more: tomhumbetom.com/foreign

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *