Chuyển tới nội dung
Home » ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

EP.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (spinal cord)

ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ: แนวทางและข้อมูลล้ำค่า

ในโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และการแพทย์, คำศัพท์ทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับหลายๆ ด้านของสุขภาพและการแพทย์ได้มีคำที่น่าสนใจอย่าง “ไขสันหลัง” ภาษาอังกฤษ (Spinal Cord) ไม่เพียงแค่เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในสายตาของแพทย์เท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายในการใช้งานและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ทั่วโลก ในบทความนี้, เราจะสำรวจถึง ไขสันหลัง ในภาษาอังกฤษ ทั้งจากพจนานุกรม, ประวัติและกิจกรรมทางการแพทย์, การใช้คำนี้ในวรรณคดี, ความเชื่อและศาสนาที่เกี่ยวข้อง, ความหลากหลายของคำนี้ในการสื่อสาร, ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและประเพณี, การใช้ ไขสันหลัง ในภาควิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์, การแปลและใช้คำว่า ไขสันหลัง ในภาษาอังกฤษ, และคำแนะนำสำหรับการใช้ ไขสันหลัง ในการสื่อสาร.

พจนานุกรมและความหมาย

การตรวจสอบความหมายและนิยามของคำว่า ไขสันหลัง ในพจนานุกรมอังกฤษ

ในพจนานุกรมอังกฤษ, คำว่า “ไขสันหลัง” มีความหมายเฉพาะทางทางการแพทย์ โดยกำหนดไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่ประสาทสัมผัสและประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่สื่อสารระหว่างสมองกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและปรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เราจะได้รู้จักกับคำว่า “Spinal Cord” ในทางทางการแพทย์ในบทถัดไป.

ประวัติและกิจกรรมทางการแพทย์

การสำรวจประวัติและการใช้งานของคำว่า ไขสันหลัง ในทางการแพทย์และสุขภาพ

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบประสาท และมีความเชื่อมโยงกับหลายๆ ด้านของสุขภาพและการแพทย์ ประวัติและกิจกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับไขสันหลังนี้จะถูกสำรวจในส่วนนี้ เพื่อให้คุณอ่านและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญของไขสันหลังในด้านการแพทย์และสุขภาพ.

การใช้คำว่า ไขสันหลัง ในวรรณคดี

การสำรวจการใช้คำนี้ในวรรณคดีและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

คำว่า “ไขสันหลัง” ไม่ได้ใช้เฉพาะทางทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังปรากฏในวรรณคดีและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ในส่วนนี้, เราจะสำรวจถึงวิธีการใช้คำนี้ในบรรดางานวรรณกรรมที่เรียกความสนใจ.

ความเชื่อและศาสนาที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความเชื่อและศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับคำว่า ไขสันหลัง

นอกจากนี้, ไขสันหลังยังมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและศาสนาต่างๆ ทั่วโลก การสำรวจความเชื่อและศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคำนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงมิติทางศาสนาที่มีต่อคำว่า “ไขสันหลัง.”

ความหลากหลายของคำนี้ในการสื่อสาร

การตรวจสอบความหลากหลายของคำว่า ไขสันหลัง ในการสื่อสารทั่วไป

คำว่า “ไขสันหลัง” ไม่ได้ใช้เฉพาะทางทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น, แต่ยังมีความหลากหลายในการใช้งานในทางอื่นๆ ของชีวิตประจำวัน ในส่วนนี้, เราจะสำรวจถึงความหลากหลายของคำนี้ในการสื่อสารทั่วไป.

ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและประเพณี

การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคำนี้กับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ

ไขสันหลังมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของทุกชนบททั่วโลก ในส่วนนี้, เราจะสำรวจถึงวิธีที่คำนี้ถูกนำเข้าสู่ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ.

การใช้ ไขสันหลัง ในภาควิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

การสำรวจการใช้คำนี้ในภาควิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ไขสันหลังเป็นที่รู้จักในภาควิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เราจะสำรวจถึงความสำคัญและการใช้งานของคำนี้ในสาขาวิชาต่างๆ.

การแปลและใช้คำว่า ไขสันหลัง ในภาษาอังกฤษ

การสำรวจกระบวนการแปลและการใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษ

เนื่องจากคำว่า “ไขสันหลัง” เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายในความหมาย, การแปลและการใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ.

คำแนะนำสำหรับการใช้ ไขสันหลัง ในการสื่อสาร

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำนี้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนสุดท้ายของบทความนี้, เราจะนำเสนอคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำว่า “ไขสันหลัง” ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Spinal Cord คือ, ไขสันหลัง ทําหน้าที่อะไร, ไขสันหลังมีอะไรบ้าง, กระดูกไขสันหลัง, เส้นประสาท ไขสันหลัง 31 คู่ หน้าที่, เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่, เส้นประสาท ภาษาอังกฤษ, ไขกระดูก ภาษาอังกฤษ

 1. Spinal Cord คืออะไร?
  • ไขสันหลังหรือ Spinal Cord เป็นส่วนข

Ep.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (Spinal Cord)

Keywords searched by users: ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ Spinal cord คือ, ไขสันหลัง ทําหน้าที่อะไร, ไขสันหลังมีอะไรบ้าง, กระดูกไขสันหลัง, เส้นประสาท ไขสันหลัง 31 คู่ หน้าที่, เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่, เส้นประสาท ภาษาอังกฤษ, ไขกระดูก ภาษาอังกฤษ

Categories: รายละเอียด 46 ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ

คำว่า “ไขสันหลัง” ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Spinal cord” ครับ ซึ่งหมายถึงระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ที่เชื่อมต่อลงมาจากสมองของเราไขสันหลัง (อังกฤษ: spinal cord)คืออวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวผอม ซึ่งมีเนื้อเยื่อประสาทเป็นส่วนประกอบสำคัญ อันได้แก่ เซลล์ประสาท (neuron) และ เซลล์เกลีย (glia) หรือเซลล์ที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ประสาท ซึ่งไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ยาวต่อลงมาจากสมอง (brain) สมองและไขสันหลังจะรวมกันเป็นระบบประสาทกลาง (central nervous system) ซึ่ง …เส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve)

เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากเซลล์ประสาทที่อยู่ในไขสันหลัง (ซึ่งไขสันหลังก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงขึ้นไปที่ศูนย์กลางระบบประสาทในสมองอีกทีหนึ่ง)

 • เส้นประสาทบริเวณคอ (cervical never) 8 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณอก (thoracal never) 12 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณเอว (lumbar never) 5 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral never) 5 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณก้นกบ (coccygeal never) 1 คู่

Spinal Cord คืออะไร

Spinal cord, known as “ไขสันหลัง” in Thai and “spinal cord” in English, is a slender, elongated organ composed of vital nervous tissues, including neurons and glial cells that provide structural support to nerve cells. This integral part of the central nervous system extends downward from the brain. Together, the brain and spinal cord form the central nervous system, a complex network responsible for transmitting signals throughout the body. The spinal cord plays a crucial role in facilitating communication between the brain and various parts of the body, contributing to the overall coordination of bodily functions and responses.

Spinal Nerve คืออะไร

Spinal nerves, known as “เส้นประสาทไขสันหลัง” in Thai, are nerve fibers that branch out from nerve cells located in the spinal cord. The spinal cord is a crucial part of the nervous system, connecting to the central nervous system in the brain. These nerves play a vital role in transmitting signals between different parts of the body and the brain. They serve as a communication network, facilitating the exchange of information that enables various bodily functions and movements. In summary, spinal nerves are integral components of the nervous system, connecting the spinal cord to the brain and ensuring the seamless flow of information throughout the body.

Spinal Cord มีอะไรบ้าง

สมองส่วนกลางของร่างกายมนุษย์มีส่วนที่เรียกว่า “ไขสันหลัง” หรือ Spinal cord ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อยาวที่สื่อสารระหว่างสมองกับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โดย Spinal cord ประกอบด้วยเส้นประสาทที่ส่งผลต่อหลายฟังก์ชันทางร่างกาย เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว, การรับรู้สัมผัส, และการส่งสัญญาณทางประสาท. Spinal cord ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่มีจำนวนเส้นประสาทแตกต่างกัน. ตัวอย่างเช่น, มีเส้นประสาทบริเวณคอทั้งหมด 8 คู่, ทำให้ควบคุมพลังงานและการเคลื่อนไหวของหัวได้. ในส่วนของอก, มี 12 คู่เส้นประสาทที่มีหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายในหน้าท้อง, หลอดลม, และกล้ามเนื้อในบริเวณทรวงอก. ที่เอว, มี 5 คู่เส้นประสาทที่มีบทบาทในการควบคุมกล้ามเนื้อในแขนและขา. ในส่วนของกระเบนเหน็บ, มี 5 คู่เส้นประสาทที่มีส่วนทำให้ร่างกายรับรู้การสัมผัสและควบคุมกล้ามเนื้อในขา. ในบริเวณก้นกบ, มี 1 คู่เส้นประสาทที่มีบทบาทในการควบคุมกล้ามเนื้อในกระเพาะปัสสาวะและตรวจสอบการตรวจสอบการกลั้นทางอุจจาระ. ดังนั้น, Spinal cord เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายมนุษย์ทำงานได้ถูกต้องและปกติ.

EP.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (spinal cord)
EP.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (spinal cord)
ไขสันหลัง - วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง - วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
กระดูกสันหลัง “เสื่อม” หรือยัง? สังเกตอาการเบื้องต้น - Kdms Hospital
กระดูกสันหลัง “เสื่อม” หรือยัง? สังเกตอาการเบื้องต้น – Kdms Hospital
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
Easydoc กลุ่มหมอกระดูก ไขปัญหากระดูกและข้อ ] ไขสันหลัง คืออะไร? ถ้าเราลองแปลกันตรงตัว ตามพจนานุกรมจะพบว่า ไข = น้ำมัน ไขมัน สันหลัง = ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมา
Easydoc กลุ่มหมอกระดูก ไขปัญหากระดูกและข้อ ] ไขสันหลัง คืออะไร? ถ้าเราลองแปลกันตรงตัว ตามพจนานุกรมจะพบว่า ไข = น้ำมัน ไขมัน สันหลัง = ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมา
โรคหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง ภัยร้ายซ่อนเร้น (Cervical Myelopathy) L บำรุงราษฎร์
โรคหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง ภัยร้ายซ่อนเร้น (Cervical Myelopathy) L บำรุงราษฎร์
กระดูกสันหลังเสื่อม - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย์
กระดูกสันหลังเสื่อม – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์
ทำความรู้จัก … การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง | ความรู้สู่ประชาชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทำความรู้จัก … การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง | ความรู้สู่ประชาชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท | Bangkok International Hospital
กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท | Bangkok International Hospital

See more here: tomhumbetom.com

Learn more about the topic ไขสันหลัง ภาษา อังกฤษ.

See more: tomhumbetom.com/foreign

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *